Prisvinnerne 2008

Abelprisvinnerne 2008

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen 2008 til

John Griggs Thompson

Graduate Research Professor, University of Florida, og

Jacques Tits

Professor Emeritus, Collège de France

«for deres fremragende prestasjoner innenfor algebra, og særlig for utformingen av moderne gruppeteori»

Vi møter  prisvinnerne John G. Thompson og Jaques Tits i samtale med professorene Martin Raussen og Christian Skau.

Obligatorisk!
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS