Prisvinner 2007

Abelprisvinneren 2007

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen 2007 til

Srinivasa S. R. Varadhan

Courant Institute of Mathematical Sciences, New York

for hans grunnleggende bidrag til sannsynlighetsteori og særlig for å ha skapt en enhetlig teori for store avvik.

Abelkomiteens begrunnelse og prisvinnerens biografi
Om prisvinnerens arbeid

Populærvitenskapelige fremstillinger

Populærvitenskapelig presentasjon
Ved Tom Louis Lindstrøm
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS