Video fra kunngjøringen

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Øyvind Østerud, kunngjorde Abelprisenvinneren for 2011. Ragni Piene, leder av Abelkomiteen begrunner deretter tildelingen.
En populærvitenskapelig presentasjon av prisvinnerens arbeid ble holdt av Tim Gowers.

Abel annonseringen 23 . mars

This text will be replaced
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS