Abeldagen

Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002 i forbindelse med 200-årsjubileet for Niels Henrik Abels fødsel. Prisen har på kort tid vunnet ry som verdens viktigste matematikkpris, på lik linje med Nobelprisene i fysikk, kjemi, økonomi og medisin. I statuttene for Abelprisen er det formulert to hovedoppgaver

  • Å dele ut en høythengende matematikkpris
  • Å bidra til å styrke interessen for matematikk og realfag blant barn og unge.

Besøk i Universitetsby

Abelstyret  bevilger årlig 80.000 kroner til mattefest i en av universitetsbyene. Det er blitt en tradisjon at også Abelprisvinnerne reiser til en universitetsby utenfor Oslo. Møtet mellom barn i ivrig mattelek og Abelprisvinner er alltid et av Abelukens høydepunkter.

 

Barn i arbeid med en geometrioppgave ved Nordnorsk vitensenter i Tromsø. I mai neste år kommer Abelprisvinneren på besøk.Barn i arbeid med en geometrioppgave ved Nordnorsk vitensenter i Tromsø.

Abeldagens hefte

Abeldagens hefte er delt opp i enkeltstådende pdf-er. Du trenge gratisprogrammet Adobe Reader/Acrobate Reader til å lese disse. Programmet kan lastes ned hos Adobe.

Tekst: Mona Røssland
Illustrasjoner: Kine L. Morken

Uteaktiviteter:
Tips til organisering
Oversikt over stasjonene og fordeling av ansvar
Areal
Lengde
Volum
Bowling
Dart
Kast på blink
Kast på bøtte
Ringspill
Hoppetau/hoppestokk
Idealtid
Hestekappløp
Papifly
Drage
Bingo
Fiskedam
Limbo
Stylter
Likevekt

Grublishjørnet:
Blinkskudd
Tallgåter
Funksjonsmaskin
Hjelpe gutten over elva
Vi bygger kuber
Fyrstikkoppgaver

Spillhjørnet:
Klovnespillet
Slangen

Scoringskort/elevkort
Dipom

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS