500-kroneseddel

I perioden 1948 til 1991 har Norges Bank hedret Abel ved å trykke portrettet hans på fremsiden av 500 kroners sedlene.

Utgave IV

Arbeidet med denne seddelutgaven ble påbegynt før krigen. Det ble avholdt en kunstnerkonkurranse i 1930 om utformingen av en ny seddelutgave, men krigen satte en stopper for å realisere den. Ingen av de premierte utkastene ble ansett å egne seg til formålet, arkitekt Arnstein Arneberg ble derfor engasjert som kunstnerisk medarbeider. Planene for utgaven gikk ut på at fremtredende nordmenn fra nyere tid skulle portretteres, og baksidene skulle illustrere de viktigste næringsveiene. Gravyrene til 10- og 100-kronesedlene ble utført av firmaet Thomas de la Rue i London før krigen, mens de øvrige sedlene i serien ble gravert av Henry Welde, grafiker ved Norges Banks seddeltrykkeri.

500-kroneseddel Utgitt 1948-76, ugyldig fra 13.07.1999. Antall 6 964 000. Ca. 216 x 127 mm. Portrett av matematikeren Niels Henrik Abel etter tegning av Johan Gørbitz. I midten kronet riksvåpen.

IV-forside

IV-bakside

Utgave V

Planleggingen av denne utgaven ble påbegynt i 1955, like etter at 5-kronen i utgave IV var satt i omløp. 100- og 50-kronesedlene ble gravert ved Bradbury & Wilkinson i London, de øvrige ved Norges Banks seddeltrykkeri der grafikerne Knut Løkke-Sørensen (forsidene) og Henry Welde (baksidene) delte arbeidet mellom seg. 5-kroneseddelen ble erstattet av en mynt i 1963, 10-kronen ble dermed minste seddel i denne rekken. Denne ”arvet” også blåfargen fra de gamle 5-kronene, alle de øvrige norske 10-kronesedlene er gule.

500-kroneseddel Utgitt 1978-85, ugyldig fra 21.06.2002. Antall 8 400 000. Ca 169 x 90 mm. Portrett av Niels Henrik Abel, i midten vignett med kronet riksvåpen. Universitetet i Oslo, de tre bygningene på Karl Johans gate etter tegning av Joachim Frich.

V-forside

V-bakside

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS