Minnemynt

20 kroners mynt 2002

20-kronen ble satt i sirkulasjon 5. august 2002

Data for mynten:
Formgiver: Ingrid Austlid Rise
Diameter: 27,5 mm
Tykkelse: 2,2 mm
Vekt: 9,9 g
Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni
Rand: Glatt
mynt

Advers:
H.M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V . NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2002 med Den Kongelige Mynts merke hammer og bergsjern til venstre og myntdirektør Magne Flågans merke til høyre

Revers:
Et utsnitt av Abels arbeidsbok, sammen med den såkalte "lemniskaten". Den har form av et 8-tall, og er en fjerdegradskurve med mange interessante egenskaper som Abel studerte inngående. De øvrige tegnene kan ikke knyttes til noen bestemt matematisk teori. Til høyre for lemniskaten: 20 KR og under dette på tvers av mynten: Niels Henrik Abel og 1802 1829 satt over hverandre i bunn.

Foruten lemniskaten i Abels hånd er illustrasjonene på mynten hentet fra en av Abels kladdebøker. Midt på mynten ser vi en vertikal rad med blekkflekker. Den nest nederste av flekkene er imidlertid ikke eksakt slik den fremstår i Abels kladdebok. Blekkflekken er endret slik at den på mynten har samme form som Finnøy! En gest til stedet der Niels Henrik Abel tilbragte sine første leveår - og kanskje til sentralbanksjef Svein Gjedrem som også er fra Finnøy.

Se også faksimile fra Infomat, mars 2006 (pdf)

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS