Medaljer

I Norges Banks prestisjesett Proofsett Eksklusiv inngår i tillegg til 20-krone minnemynt for Abel, også en gullmedalje som feirer 200-årsjubileet for Abels fødsel. Myntene og medaljene leveres i et vakkert treskrin med en nummerert sølvplate.

Kvalitet: Proof
Opplag: 1500 sett

Gullmedaljen:
Kvalitet: Proof
Kunstner: Ingrid Austlid Rise
Diameter: 22,00 mm
Vekt: 7,70 g
Metall: 585AU

Proofsett Eksklusiv

Agder Vitenskapsakademi

Agder Akademi ble stiftet 27. oktober 1962. På årsmøtet i 1965 ble det vedtatt å prege en prismedalje i gull or fremragende vitenskapelig innsats. H. Rui ble kontaktet for å lage medaljen og han foreslo å bruke portrettet av Abel som han hadde brukt på minnemedlajen til DKNVS tidligere.

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 


Advers:
• NIELS HENRIK ABEL • 1802 – 1829 • ★. Portrett av Niels Henrik Abel en face mot venstre.
Revers: • HENRIK WERGELAND 1808 – 1845 • / AGDER AKADEMI. Gustav Vigelands monument over Wergeland. Nede til høyre H. Rui.
Kunstner: Tone Thiis (portrett), H. Rui (øvrig).
Gravør: H. Rui.
Størrelse: 35 mm.
Metall og opplag: Gull 3 eksemplarer. Avslag i sølv, bronse og tambak.

I 2002 ble Agder Akademi gjenopprettet som Agder Vitenskapsakademi. Medaljen ble delt ut i sølv til alle som var til stede på 40-årsjubileet.

Obligatorisk!

 

 

 

 

 

 

Advers:
• NIELS HENRIK ABEL • 1802 – 1829 • ★. Portrett av Niels Henrik Abel en face mot venstre.
Revers: • HENRIK WERGELAND 1808 – 1845 • / AGDER AKADEMI. Gustav Vigelands monument over Wergeland. Inngravert 27.X.02. Nede til høyre H. Rui.
Kunstner: Tone Thiis (portrett), H. Rui (øvrig).
Gravør: H. Rui.
Størrelse: 35 mm.
Metall og opplag: Sølv.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

Selskapet har siden 1927 hatt en trasdisjon med å prege en minnemedalje som deles ut på den årlige høytidsdagen. Minnemedaljen bør såvidt gjørlig for hver Høitidsdag ha ny forside med billede av en av selskapets medlemmer eller en av dette særlig fortjent person, efter styrets nærmere bestemmelse. På minnejetongens bakside anbringes selskapets lille seglbillede.

Minnemedaljene ble den første tiden preget i to forskjellige legeringer. En i sølv som ble tildelt personer som har ydet «Videnskapsselskapet», eller «Museet» og dettes virksomhet, tjenester. Utgaven i sølv ble også tildelt de som holdt minnetalen og høytidsforedraget. I 1935 ble det vedtatt samtlige styremedlemmer som var tilstede på høytidsdagen skulle bli tildelt minnemedaljen i sølv.

Versjonen i uedelt metall (tambak, forgylt tambak, zink eller bronse) ble tildelt alle medlemmer og gjester som var til stede under supéen.

Niels Henrik Abel er foreløpig den eneste som har prydet minnemedaljen to ganger.

DKNVS DKNVS

1952 Niels Henrik Abel

Advers: ★ NIELS HENRIK ABEL 1802 – 1829 ★ / SOCIUS NOSTER. Portrett av Niels Henrik Abel en face mot venstre. Nederst på portrettet initialene TT. Under til høyre H. Rui 1952.
Revers: ★ DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB ★ / 1760. I midten selskapets lille segl, en liggende, kronet løve med hellebard og et tre i bakgrunnen. Devise: ÆMULA LAURI.
Kunstner: Tone Thiis (portrett), H. Rui (øvrig).
Gravør: H. Rui.
Størrelse: 27 mm.
Metall og opplag: Sølv 15, tambak 65.

DKNVS DKNVS

2002 Niels Henrik Abel

Advers: • NIELS HENRIK ABEL • 1802 • 1829 • / SOCIUS NOSTER. Portrett av Niels Henrik Abel en face mot venstre. Nederst på portrettet initialene IAR.
Revers: ★ DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB ★ / 1760. I midten selskapets lille segl, en liggende, kronet løve med hellebard og et tre i bakgrunnen. Devise: ÆMULA LAURI.
Kunstner: Ingrid Austlid Rise.
Størrelse: 35 mm.
Metall: Forgylt sølv, sølv og bronse.

Øyvind Heggtveit

I forbindelse med 100 års markeringen for Abels død i 1929 laget billedhuggeren Øyvind Heggtveit en medalje i støpt bronse. Medaljen er 70mm i diameter. Vi kjenner foreløpig bare til fire eksemplarer.

Medalje

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS