Memorabilia

Abelmonumentet

En kunstnerkomité hadde i samarbeid med Det akademiske kollegium vedtatt at en portrettstatue av Abel skulle plasseres på trappevangen utenfor universitetets midtbygning. I forbindelse med 100-årsjubileet i 1902 ble det den 26. april utlyst en konkurranse.

Det kom i alt inn 19 utkast til monumentet, et av dem fra Gustav Vigeland.

Frimerker 1929

Ved hundreårsminnet for Abels død i 1929 ble han hedret med frimerkeutgivelser i fire valører – 10, 15, 20 og 30 øre - grønn, brun, rød og blå.

Av personer var det bare konger og Henrik Ibsen (i 1928) som var blitt avbildet på norske frimerker.

Frimerker 2002

Det eneste eksisterende portrettet av Niels Henrik Abel er tegnet av Johan Görbitz i 1826. Bildet finnes på Matematisk Institutt i Oslo og er benyttet av Sverre Morken som grunnlag for graveringen av frimerket med verdi kr 5,50 utgitt i 2002.

500-kronersedler

I perioden 1948 til 1991 har Norges Bank hedret Abel ved å trykke portrettet hans på fremsiden av 500 kroners sedlene.

Arbeidet med denne seddelutgaven ble påbegynt før krigen. Det ble avholdt en kunstnerkonkurranse i 1930 om utformingen av en ny seddelutgave, men krigen satte en stopper for å realisere den.

Samleobjekter

Det ble gitt ut flere førstedagsbrev, myntbrev og mynter i forskjellige kvaliteter i forbindelse med 200 årsjubileet. Vi har her samlet noen av utgivelsene.

Minnemynt

20-kronen ble satt i sirkulasjon 5. august 2002.

Medaljer

I Norges Banks prestisjesett Proofsett Eksklusiv inngår i tillegg til 20-krone minnemynt for Abel, også en gullmedalje som feirer 200-årsjubileet for Abels fødsel. Myntene og medaljene leveres i et vakkert treskrin med en nummerert sølvplate.

Diverse

I tillegg til denne plaketten hengt opp der Niels Henrik Abel bodde som student i Lille Grensen 5, pryder hans navn så vidt forskjellige ting som astroider og fly.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS