Video: Abelforelesningene 2013

Abelprisvinner Pierre Deligne holdt sin prisforelesning på Universitet i Oslo. I tillegg ble det holdt to andre Abelforelesninger og en Science-forelesning. Rektor Ole Petter Ottersen ønsket velkommen.

Program:

Abel Laureate 2013, Professor Pierre Deligne:
Hidden symmetries of algebraic varieties

Professor Nicholas Katz, Princeton University:
Life Over Finite Fields

Professor Claire Voisin, École Polytechnique and CNRS:
Mixed Hodge structures and the topology of algebraic varieties

Science Lecture: Professor Ravi Vakil, Stanford University:
Algebraic geometry and the ongoing unification of mathematics

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS