Abelåret 2013

Abelprisvinneren 2013

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2013 til

Pierre Deligne

Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA

«for meget betydningsfulle bidrag til algebraisk geometri, og for disse bidragenes gjennomgripende innflytelse på tallteori, representasjonsteori og relaterte felt»

Les mer om prisvinneren:

Abelprisutdelingen

Den belgiske matematikeren Pierre Deligne mottok Abelprisen av Hans Majestet Kongen under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula 21. mai. risvinneren var tidligere på dagen i audiens på Slottet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var vert for Abelbanketten på Akershus Slott til ære for prisvinneren der også Kongen var stede.

Les mer

TV-intervju med Pierre Deligne

Pierre Deligne ble intervjuet av matematikerne Martin Raussen og Christian Skau.

Obligatorisk!

Se intervjuet

Abelforelesningene

Se forelesningene

Program:

Abel Laureate 2013, Professor Pierre Deligne:
Hidden symmetries of algebraic varieties

Professor Nicholas Katz, Princeton University:
Life Over Finite Fields

Professor Claire Voisin, École Polytechnique and CNRS:
Mixed Hodge structures and the topology of algebraic varieties

Science Lecture: Professor Ravi Vakil, Stanford University:
Algebraic geometry and the ongoing unification of mathematics

Holmboeprisutdelingen
Obligatorisk!

Årets Holmboeprisvinner Anne-Mari Jensen fra Meløy videregående skole fikk overrakt prisen av kunnskapsminister Kristin Halvorsen på Oslo katedralskole 22. mai.

Les mer

Abelpriskunngjøring
Obligatorisk!

Abelprisen for 2013 ble kunngjort 20. mars av preses  i Det Norske Videnskaps-Akademi Kiristi Strøm Bull. Komiteleder Ragni Piene redgjorde for prisen. Marcus du Sautoy holdt deretter en populærvitenskapelig presentasjon av prisvinners arbeid.

Video: Abelkunngjøring 2013

Kransenedlegging ved Abelmonumentet
Obligatorisk!

20. mai 2013 kl 17:00

Sted: Slottsparken, Oslo

Abelprisvinneren legger ned krans ved Abelmonumentet. Tale ved Helge Holden, leder av Abelstyret. Musikkinnslag.

Abelprisbrosjyren 2013
Abelmiddag i Akademiet

20. mai 2013 kl 18:00

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo

Til ære for årets Abelprisvinner Pierre Deligne inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til festmiddag i Akademiets hus. 

Ved spesiell invitastasjon

Bankett på Akershus slott

21. mai 2013 kl 19:00

Sted: Akershus slott, Oslo

Regjeringens bankett på Akershus slott til ære for Abelprisvinneren.

Ved spesiell invitastasjon

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS