Abelåret 2015

Abelprisvinnerne 2015

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2015 til de amerikanske matematikerne

John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg

«for slående og fruktbare bidrag til teorien for ikkelineære partielle differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse.»

Les mer om

Abelpriskunngjøring

Video: Se kunngjøringen

Akademiets preses Kirsti Strøm Bull kunngjorde at Abelprisen for 2015 går til Louis Nirenberg og John Forbes Nash, Jr. Leder av Abelkomiteen John Rognes begrunnet tildelingen. Alex Bellos holdt deretter en populærvitenskapelig presentasjon av prisvinnernes arbeid.

Abelprisutdeling

Video: Abelprisutdelingen 2015

Foto: Berit Roald/NTB scanpix

John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg mottok Abelprisen av H.M. Kongen under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula i Oslo. Etter prisutdelinen var det en mottakelse i Det Norske Teatret hvor prisvinnerne bli intervjuet av den britiske forskningsjournalisten Vivienne Parry.

Abelintervjuene

Video: Se intervjuene

Martin Raussen og Christian Skau intervjuer Louis Nirenberg og John Nash


Kortfilmer om John Nash og Louis Nirenberg
Vivienne Parry intervjuer vinnerne
Abelforelesningene
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS