Abelprisvinneren 2016

Abelprisvinneren 2016

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2016 til

Sir Andrew J. Wiles

«for hans oppsiktsvekkende bevis av Fermats siste teorem ved hjelp av modularitetsformodningen for semistabile elliptiske kurver, noe som innledet en helt ny æra innen tallteori.»

Abelpriskomiteens begrunnelse
Abelprisvinnerens biografi
Pressemelding
Populærvitenskaplige fremstillinger ved Arne B. Sletsjøe
Populærvitenskapelig fremstilling av Alexander Bellos
Abelprisbrosjyren 2016 (engelsk)
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS