Abelåret 2016

Abelprisvinneren 2016

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2016 til

Sir Andrew J. Wiles

«for hans oppsiktsvekkende bevis av Fermats siste teorem ved hjelp av modularitetsformodningen for semistabile elliptiske kurver, noe som innledet en helt ny æra innen tallteori.»

Video av Abelpriskunngjøringen
Kunngjøringen
Abelprisutdelingen 2016

H.K.H. Kronprins Haakon overrakte Abelprisen til Sir Andrew J. Wiles 24. mai i Universitetets Aula, Oslo

Abelprisutdelingen
Abelintervjuet

Martin Raussen og Christian Skau intervjuer Andrew Wiles

Mottagelse på Det Norske Teatret

Nadia Hasnaoui i samtale med Andrew Wiles på mottagelse i Det Norske Teatret

Sir Andrew Wilse
Abelforelesningene

Abelforelesningene ble holdt 25. mai 2016 i Georg Sverdrups Hus, UiO.

Tre av foredragene foreligger som videoopptak:

  1. Abel Laureate Sir Andrew Wiles, University of Oxford
    Fermat's Last theorem: abelian and non-abelian approaches
  2. Professor Henri Darmon, McGill University
    Andrew Wiles' marvelous proof
  3. Professor Manjul Bhargava, Princeton University
    What is the Birch--Swinnerton-Dyer Conjecture, and what is known about it?

Programmet og videoopptakene er på engelsk.

Kortfilm om Andrew Wiles
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS