Abelprisvinneren 2017

Abelprisvinneren 2017

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2017 til

Yves Meyer

École Normale Supérieure Paris-Saclay, Frankrike

«for hans nøkkelrolle i utviklingen av den matematiske teorien om wavelets.»

Abelpriskomiteens begrunnelse
Abelprisvinnerens biografi
Pressemelding
Populævitenskapelige fremstillinger av Arne B. Sletjøe
Populærvitenskapelig fremstilling av Terence Tao (engelsk)
Abelprisbrosjyren 2017 (engelsk)
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS