Abelåret 2017

Abelprisvinneren 2017

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2017 til

Yves Meyer

École Normale Supérieure Paris-Saclay, Frankrike

«for hans nøkkelrolle i utviklingen av den matematiske teorien om wavelets.»

Abelpriskunngjøringen

Kunngjøringen fant sted på Det Norske Videnskaps-Akademi 21. mars 2017

 Video: Abelpriskunngjøring

Abelprisutdelingen

H.M Kong Harald overrakte Abelprisen til Yves Meyer 23. mai i Universitetets Aula, Oslo

Video: Abelprisutdelingen

Mottagelse på Det Norske Teatret

Nadia Hasnaoui i samtale med Yves Meyer på mottagelse i Det Norske Teatret

Video: Nadia Hasnaoui intervjuer Yves Meyer

Abelforelesningene

Abelforelesningene ble holdt 24.Mai 2017 i Georg Sverdrups Hus, UiO.

Forelesningene ble holdt av Abelprisvinner Yves Meyer, Stéphane Mallat, Ingrid Daubechies og Emmanuel Jean Candès

Video: Abelforelesningene

 

 

 

 

Abelintervjuet

Matematikerne Christian Skau og Bjørn Ian Dundas intervjuer Yves Meyer på Det Norske Videnskaps-Akademi

Video: Abelintervjuet

Kortfilm om Yves Meyer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS