Abelåret 2018

Abelprisvinneren 2018

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2018 til

Robert P. Langlands

ved Institute for Advanced Study, Princeton, USA

«for hans visjonære program som forbinder representasjonsteori og tallteori.»

Abelpriskunngjøringen

Kunngjøringen fant sted på Det Norske Videnskaps-Akademi 20. mars 2018

Video: Abelpriskunngjøringen

Abelprisutdelingen

 

H.M Kong Harald overrakte Abelprisen til Robert Langlands 22. mai i Universitetets Aula, Oslo

Video: Abelprisutdelingen

Intervju på Det Norske Teatret
Obligatorisk!

Alex Bellos i samtale med Robert Langlands på mottagelsen i Det Norske Teatret

Video: Alex Bellos intervjuer Robert Langlands

Abelforelesningene

 

Forelesningene ble holdt av Abelprisvinner Robert Langlands, i tillegg til Jim Arthur og Edward Frenkel.

Video: Abelforelesningene

Abelintervjuet

 

Matematikerne Christian Skau og Bjørn Ian Dundas intervjuer Robert  Langlands på Det Norske Videnskaps-Akademi

Video: Abelprisintervjuet

Kortfilm om Robert Langlands
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS