Abelprisvinneren 2019

Abelprisvinneren 2019

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2019 til

Karen Keskulla Uhlenbeck

ved University of Texas at Austin, USA

«for hennes nybrottsarbeid innen geometriske partielle differensialligninger, gaugeteori og integrerbare systemer, og for den fundamentale innflytelsen av hennes arbeid innen analyse, geometri og matematisk fysikk.»

Abelpriskomiteens begrunnelse
Abelprisvinnerens biografi
Pressemelding
Populævitenskapelige fremstillinger av Arne B. Sletjøe
More on the life and work of Karen Uhlenbeck

Celebratio Mathematica: A scientific account of Uhlenbeck's work on Gauge Theory by Clifford Taubes and an interview with Karen Uhlenbeck by Allyn Jackson

Celebratio Mathematica

Notices of the AMS: Professor Simon Donaldson presents a survey of Uhlenbeck’s work on the Calculus of Variations
Notices of the AMS

Pressemateriell

Høyoppløselige bilder til pressebruk finnes i bildearkivet.

Abelpriskunngjøringen

Kunngjøringen fant sted på Det Norske Videnskaps-Akademi 19. mars 2019

Video: Se kunngjøringen

Abelprisutdelingen
undefined

H.M Kong Harald overrakte Abelprisen til Karen Uhlenbeck 21. mai i Universitetets Aula, Oslo

Video: Abelprisutdelingen

Abelforelesningene
undefined

Forelesningene ble holdt av Abelprisvinner Karen Uhlenbeck, Chuu-LianTerng, Robert Bryant og Matt Parker

Video:Abelforelesningene

Abelintervjuet

Matematikerne Christian Skau og Bjørn Ian Dundas intervjuer Karen Uhlenbeck på Det Norske Videnskaps-Akademi

Video: Abelintervjuet

Intervju på Det Norske Teatret
undefined

Ionica Smeets i samtale med Karen Uhlenbeck på mottagelsen i Det Norske Teatret

Video: Mottagelse på DetNorske Teatret

Kortfilm om Karen Uhlenbeck
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS