Abelprisvinnerne 2020

Abelprisvinnerne 2020

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2020 til

Hillel Furstenberg

Hebrew University of Jerusalem, Israel, og

Gregory Margulis

Yale University, New Haven, Connecticut, USA

«for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk.»

Abelpriskomiteens begrunnelse
For presse og media

For bilder og pressekontakter:

Populærvitenskaplige fremstillinger ved Arne B. Sletsjøe

Her finner du informasjon om matematikken til årets Abelprisvinnere. Den første teksten, "Virrevandring i et matematisk landskap" er myntet på et allment publikum. I den andre delen har vi plukket ut noen få eksempler på resultater oppnådd av de to prisvinnerne. De utvalgte temaene, og den matematiske behandlingen av dem, er ment å skulle gi et lite innblikk i de matematiske områdene og ideene til de to vinnerne.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS