Abelåret 2020

Abelprisvinneren 2020

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2020 til

Hillel Furstenberg

Hebrew University of Jerusalem, Israel, og

Gregory Margulis

Yale University, New Haven, Connecticut, USA

«for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk.»

Abelintervjuet med Gregory Margulis

Abelprisvinner Gregory Margulis bli intervjuet av matematikerne Christian Skau og Bjørn Ian Dundas

Se intervjuet

Abelintervjuet med Hillel Furstenberg
Obligatorisk!

Abelprisvinner Hillel Furstenberg bli intervjuet av matematikerne Christian Skau og Bjørn Ian Dundas.

Se intervjuet

Abelpriskunngjøringen

Abelprisen for 2020 ble kunngjort 18. mars, kl. 12.

Se video

Årets Abelprisarrangementer

På grunn av Koronapandemien er alle arrangementer knyttet til Abelprisuken 2020 avlyst. Abelprisvinnerne Hillel Furstenberg og Gregory Margulis vil bli hedret sammen med neste års Abelprisvinner under neste års prisseremoni som finner sted 25. mai 2021.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS