Abelforelesningene

Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

20. mai 2020 kl 10:00

Abelforelesningene

Abelprisvinneren holder sin prisforelesning på Universitetet i Oslo. Det blir i tillegg holdt andre forelesninger relatert til prisvinnerens fagfelt.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS