Avlyst: Abeldagen på OsloMet

20. mai 2020 kl 09:30

Abeldagen på OsloMet

Dagen starter med et Vitenshow etterfulgt av stasjoner med morsomme
matematikkaktiviteter. Det er også gratis lunsj til elever og lærere.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS