Abelprisutdeling i Universitetets Aula

Sted: Universitetets Aula, Oslo

24. mai 2022 kl 14:00

Abelprisutdeling i Universitetets Aula

Universitetets Aula med de mange kjente Munch-maleriene danner rammen rundt Abelprisutdelingen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS