Kunngjøring av Abelprisen 2021

17. mars 2021 kl 12:00

Onsdag 17. mars klokken 12:00 er det klart hvem som får tildelt Abelprisen for 2021.

Kunngjøringen i år vil avholdes uten publikum. Kunngjøringen kan sees som en live-stream på Abelprisen.no.

Abelprisen kunngjøres på Det Norske Videnskap-Akademi av preses Hans Petter Graver. 

Leder for Abelkomitéen Hans Munthe-Kaas presenterer prisvinneren(e).

Den britiske forfatteren og kunnskapsformidleren Alex Bellos gir oss den populærvitenskapelige presentasjonen av prisvinneren(es) arbeide.

undefined


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS