Holmboeprisen 2014 tildeles Tor Arne Mjølund

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Bernt Michael Holmboes minnepris for 2014 til Tor Arne Mjølund ved Kristiansand Katedralskole Gimle. Mjølund har arbeidet ved skolen siden 1983, men har vært aktiv lærer helt siden 1970. - Tor Arne Mjølund tildeles Holmboeprisen for sitt engasjement med å utvikle en matematikkundervisning som fremmer matematikkforståelsen og motivasjonen til elevene, sier styreleder Arvid Siqveland i Norsk matematikkråd. Holmboeprisen deles ut på Oslo katedralskole 19. mai. Det er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som overrekker prisen.

Tor Arne Mjølund tildeles Holmboeprisen for 2014. Prisen er på 100.000 kroner og deles likt mellom prisvinneren og hans skole. Foto: Morten Morell/KKGTor Arne Mjølund tildeles Holmboeprisen for 2014. Prisen er på 100.000 kroner og deles likt mellom prisvinneren og hans skole. Foto: Morten Morell/KKG

«For mange elever er den gode læreren den første realfagshelten de møter. Gode lærere er nøkkelen til god matematikkopplæring for elevene. Tor Arne Mjølund er en lærer som kan sitt fag, som gjennomfører god og spennende undervisning og har evne til å engasjere elevene. Det er slike gode lærere vi ønsker å løfte frem og hedre. Jeg vil gjerne få gratulere Tor Arne Mjølund med Holmboeprisen 2014», sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forbilde og inspirator

Norsk matematikkråd trekker i sin begrunnelse blant annet fram Mjølunds utradisjonelle innfallsvinkler til undervisningen basert på problemløsning og caseoppgaver. Oppleggene er utviklet med tanke på hele bredden av undervisningsprogrammer. Han evner på en enestående måte å få undervisningsoppleggene til å virke i klasserommet på grunn av en kombinasjon av høy faglig presisjon i formidlingen og en skarp analytisk evne til å tolke elevenes læringsprosesser.

I møtet med elevene er Tor Arne Mjølund enestående. Han har en egen evne til å kommunisere med elevene, både faglig og sosialt. Mjølund utvikler en kultur i klasserommet med matematiske resonnement og kommunikasjon som meget viktige ingredienser. 

Årets Holmboeprisvinner har vært en pådriver for nytenkning omkring matematikkundervisning på skolen. Han er en tilgjengelig diskusjonspartner for både nye og erfarne kolleger og deler velvillig av sine erfaringer. Kristiansand Katedralskole kjører i år et eget opplegg for undervisningsgruppene i 1T basert på et kompendium som Mjølund har vært sentral i å utvikle. Han underviser en klasse i matematikk ved IB-linjen.

Mjølund har også vært sentral i utarbeidelsen av en casebasert undervisning i matematikk for vg1 Helse og oppvekst. Opplegget har skapt begeistring både blant kolleger og i klassene, og har ført til høymotiverte elever. Mjølund har ved flere anledninger vært kursholder for matematikksenteret.

Blant elevers beskrivelse av Mjølunds undervisning finner man uttalelser som:

"Han klarer å møte og se enhver elev, og oppmuntrer til kreativitet og egne løsninger. Jeg får av han inntrykk av matte som noe fundamentalt og vakkert, som bør forstås framfor å pugges".

«Tor Arne lærer oss å tenke selv, og motiverer oss til å sette høye mål». 

Hedersomtale


I tillegg til å dele ut Holmboeprisen, ønsker Norsk matematikkråd å gi hedersomtale til fire andre matematikklærere:

  • Renate Jensen, Nattland skole, Bergen
  • Henrik Kirkegaard, Volsdalen skole, Ålesund
  • Evert Dean, Samfundets skole, Kristiansand
  • Anne Bjørnestad, Tanks videregående skole, Bergen

Matematikkseksjonen ved Flåtestad ungdomsskole i Oppegård får også hedersomtale.


Utdeles for tiende gang

Holmboeprisen som har vært utdelt årlig siden 2005, har fått sitt navn etter Bernt Michael Holmboe (1795-1850), Niels Henrik Abels matematikklærer og den første til å oppdage Abels unike begavelse. Holmboeprisen kan gis til en eller flere matematikklærere i norsk grunnskole eller videregående skole.

Prisen er på 100.000 kroner som deles likt mellom prisvinneren og hans/hennes skole. Holmboeprisen støttes av Det Norske Videnskaps-Akademi gjennom Abelprisen. 

 

Hvem vinner Abelprisen?

Onsdag 17. mars klokken 12.00 blir det klart hvem som får Abelprisen for 2021.

(22.02.2021) Les mer

Holmboeprisen til Anne Seland ved Flekkefjord vgs.

Norges beste matematikklærer

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Holmboeprisen for 2020 til Anne Seland, lærer ved Flekkefjord videregående skole.
- Prisvinneren er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet, skriver priskomiteen.

(14.04.2020) Les mer

Hedringen av årets Abelprisvinnere

På grunn av Koronapandemien er alle arrangementer knyttet til Abelprisuken 2020 avlyst. Abelprisvinnerne Hillel Furstenberg og Gregory Margulis vil bli hedret sammen med neste års Abelprisvinner under neste års prisseremoni som finner sted 25. mai 2021.      

(23.03.2020) Les mer

Furstenberg og Margulis deler Abelprisen 2020

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å gi Abelprisen for 2020 til Hillel Furstenberg ved Hebrew University of Jerusalem, Israel, og Gregory Margulis ved Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

“for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk”

(13.03.2020) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS