Ingunn Valbekmo mottok Holmboeprisen av kunnskapsministeren

Norsk matematikkråd besluttet å tildele Holmboeprisen for 2016 til Ingunn Valbekmo. Hun er lærer ved Byåsen skole i Trondheim der hun for tiden underviser på 6. trinn. – Ingunn Valbekmo er en engasjert matematikklærer som har evnet å endre undervisningspraksis både for egen del og med ringvirkninger i hele kollegiet, sier Brynjulf Owren, leder i Norsk matematikkråd. «Hun har gjort matematikk morsommere og mer spennende», sier elevene. Mandag 23. mai mottok hun prisen på Oslo katedralskole.

Prisen på 100.000 kroner, som deles mellom prisvinneren og skolen. Det er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som overrekker prisen.

Ingunn Valbekmo fra Byåsen skole i Trondheim mottok Holmboeprisen av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Til venstre rektor Wenche Kjellby Nesset. Foto: Thomas BrunIngunn Valbekmo fra Byåsen skole i Trondheim mottok Holmboeprisen av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Til venstre rektor Wenche Kjellby Nesset. Foto: Thomas Brun


– Ingunn Valbekmo viser i praksis hvordan en lærer kan gjøre en forskjell, både for elevene og for det faglige fellesskapet på skolen. Ved å satse på grunnleggende forståelse av matematikk og at elevene skal utvikle egne strategier for å finne løsninger, har hun bidratt til å løfte undervisningen. Jeg gratulerer med en velfortjent hederspris, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
.

Holmboeprisen som har vært utdelt årlig siden 2005, kan gis til en eller flere matematikklærere i norsk grunnskole eller videregående skole. Styret i Norsk matematikkråd baserer sin beslutning på innstillingen fra Holmboekomiteen. Holmboekomiteen 2016 har bestått av: Svein Hallvard Torkildsen, Matematikksenteret (leder), Geir Ellingsrud, Universitetet i Oslo, Martin Carlsen, Universitetet i Agder, Gerd Nilsen, Furnes ungdomsskole og Grete Normann Tofteberg, Greåker videregående skole.

 

Holmboeprisvinner Ingunn Valbekmo. 
Foto: Wenche Kjellby NessetHolmboeprisvinner Ingunn Valbekmo. Foto: Wenche Kjellby Nesset

Om årets prisvinner skriver Holmboekomiteen:

Undervisningen hennes bygger på at elevene skal få grunnleggende forståelse av matematikk. Ingun hjelper dem til å se naturlige sammenhenger i faget og gir dem kunnskaper de kan bygge videre på. Oppgavene er rike og basert på problemløsning hvor elevene bruker språk og kommunikasjon i arbeidet med å løse oppgavene. Undervisningen er basert på samarbeid mellom elevene, og undring og mestring har høy prioritert. Ingen løsninger blir gitt, elevene grubler seg frem til disse, gjerne sammen med Ingunn. Undervisningen er lagt opp som en prosess der elevene utvikler egne løsningsstrategier. Tenkningen går fra det enkle til det mer krevende, hvor elevene tar i bruk den kunnskapen de har og resonnerer seg frem til løsninger gjennom blant annet skriving som støtte for egen læring. Læreboka er lagt bort til fordel for et blankt ark hvor de skriver og regner seg frem til en løsning, som senere presenteres på en «mattekonferanse» for de andre elevene.

Elevene setter pris på denne måten å arbeide på.

             Hun har gjort matematikk morsommere og mer spennende.

             Hun er ikke alltid ute etter svaret, men måten vi tenker på.

             Vi får lov til å bruke våre egne metoder når vi prøver.

             Hun lærer oss å forstå metodene, ikke bare lærer dem bort. Hun vil at vi skal se de beste metodene selv.


Fra skepsis til begeistring

Foresatte påpeker at Ingunn har vært en viktig pådriver på Byåsen skole, og at skepsis for endring har snudd til begeistring.

Valbekmo har opplevd skepsis både hos kollegaer og foresatte, men har hatt tilstrekkelig engasjement og vilje til å gjennomføre en endringsprosess som har ført til at hele skolen nå har en praksis basert på forskning, og at skolens resultater er løftet.

Valbekmo tok videreutdanning i matematikk på Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 2012. Hun går nå på masterstudiet i matematikkdidaktikk ved NTNU.

Ingunns engasjement og resultater fanges nå opp av miljøer utenfor egen skole. Hun har holdt foredrag for andre studenter samt på Novemberkonferansen til Matematikksenteret (2015).


Hedersomtale

I tillegg til å dele ut Holmboeprisen, ønsker Norsk matematikkråd å gi hedersomtale til:
Kollegiet v/Roligheden barne - og ungdomsskole, Tromøy, Karen Marie Farestveit, Lillesand ungdomsskole og Birte Vestergaard, Oslo By Steinerskole.

Holmboe og Abel

Holmboeprisen har fått sitt navn etter Bernt Michael Holmboe (1795-1850), Niels Henrik Abels matematikklærer og den første til å oppdage Abels unike begavelse. Det er heller ingen tilfeldighet at Holmboeprisen deles ut nettopp på Oslo katedralskole. Det var nemlig her Holmboe og Abel møttes. Holmboeprisen støttes av Det Norske Videnskaps-Akademi gjennom Abelprisen. 

 

Hedringen av årets Abelprisvinnere

På grunn av Koronapandemien er alle arrangementer knyttet til Abelprisuken 2020 avlyst. Abelprisvinnerne Hillel Furstenberg og Gregory Margulis vil bli hedret sammen med neste års Abelprisvinner under neste års prisseremoni som finner sted 25. mai 2021.    

(23.03.2020) Les mer

Jens Erik Fenstad - Abelprisens første styreleder har gått bort

Professor emeritus i matematikk ved Universitetet i Oslo Jens Erik Fenstad, gikk bort 14.4.2020 etter kort tids sykdom. Han ble 84 år. Jens Erik Fenstad var en av Abelprisens viktigste talsmenn og støttespillere, og den første Abelstyrelederen.

(16.04.2020) Les mer

Holmboeprisen til Anne Seland ved Flekkefjord vgs.

Norges beste matematikklærer

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Holmboeprisen for 2020 til Anne Seland, lærer ved Flekkefjord videregående skole.
- Prisvinneren er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet, skriver priskomiteen.

(14.04.2020) Les mer

Furstenberg og Margulis deler Abelprisen 2020

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å gi Abelprisen for 2020 til Hillel Furstenberg ved Hebrew University of Jerusalem, Israel, og Gregory Margulis ved Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

“for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk”

(13.03.2020) Les mer

Vant Abelkonkurransen for tredje gang

Andreas Alberg (16) fra Oslo katedralskole videre til OL i matematikk etter å ha vunnet Abelkonkurransen for tredje gang. 

(04.03.2020) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS