Holmboeprisen til Anne Seland ved Flekkefjord vgs.

Norges beste matematikklærer

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Holmboeprisen for 2020 til Anne Seland, lærer ved Flekkefjord videregående skole.
- Prisvinneren er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet, skriver priskomiteen.

Bent Michael Holmboes minnepris – Holmboeprisen, tildeles årlig en eller flere lærere som har utmerket seg innen god undervisning i matematikk.

Anne SelandAnne Seland

Matematisk forståelse fremfor pugging
Priskomiteen som har jobbet med å finne årets prisvinner understreker spesielt Selands vektlegging av å fremme elevenes matematiske forståelse fremfor pugging av formler.

- Vi må ikke redusere elevene til å bli avanserte utregningsroboter. Forståelse av de matematiske sammenhengene er avgjørende for å anvende matematikken videre. Norge trenger flere matematikere, naturvitere, statistikere og teknologer. Dette er en forutsetning for omstillingen i samfunnet etter oljen, og for det grønne skiftet. Da må forståelsen være på plass, sier leder av Norsk Matematikkråd Antonella Zanna Munthe-Kaas, som er svært fornøyd med årets valg av prisvinner.

Opptatt av mønstre og sammenhenger i matematikkfaget
Priskomiteen har også vektlagt prisvinners jakt etter nye undervisningsmåter som kan gi elevene en dypere forståelse av mønstre, systemer og sammenhenger i matematikkfaget. Dette er noe som i stor grad preger undervisningen til Anne Seland.

Årets hederlige omtale gikk til Ellen Egeland Flø, Mailand videregående skole.

Les hele komiteens omtaler her: https://holmboeprisen.no/

Kort om Holmboeprisen:

  • Holmboeprisen er oppkalt etter læreren til den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel, Bernt Michael Holmboe.  
  • Prisen ble opprettet i 2005 av Norsk matematikkråd.
  • Prisbeløpet er på 100 000 kr og deles likt mellom prisvinner og prisvinners skole
  • Prisen deles vanligvis ut av Kunnskaps- og integreringsministeren i en høytidelig seremoni på Oslo Katedralskole i mai.
  • Årets prisutdeling er utsatt på grunn av Koronapandemien
  • Priskomiteen består av fem personer som har vurdert nominasjoner som er sendt inn fra lærerorganisasjoner, matematikkdidaktiske miljøer og fra universitetsmiljøene.

Priskomiteen har bestått av
Komiteleder Sigbjørn Hals, tidligere Holmboeprisvinner, Måløy VGS
Prof. Arne B. Huseby, Matematisk institutt, UiO
Prof. Trond S. Gustavsen, Institutt for matematikk og naturfag, USN
Jens A. Meistad, Matematikksenteret
Toril S. Bakken, Tolga barne- og ungdomsskole

Mer informasjon

Les hele komiteens omtaler her: https://holmboeprisen.no/

Hedringen av årets Abelprisvinnere

På grunn av Koronapandemien er alle arrangementer knyttet til Abelprisuken 2020 avlyst. Abelprisvinnerne Hillel Furstenberg og Gregory Margulis vil bli hedret sammen med neste års Abelprisvinner under neste års prisseremoni som finner sted 25. mai 2021.    

(23.03.2020) Les mer

Jens Erik Fenstad - Abelprisens første styreleder har gått bort

Professor emeritus i matematikk ved Universitetet i Oslo Jens Erik Fenstad, gikk bort 14.4.2020 etter kort tids sykdom. Han ble 84 år. Jens Erik Fenstad var en av Abelprisens viktigste talsmenn og støttespillere, og den første Abelstyrelederen.

(16.04.2020) Les mer

Furstenberg og Margulis deler Abelprisen 2020

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å gi Abelprisen for 2020 til Hillel Furstenberg ved Hebrew University of Jerusalem, Israel, og Gregory Margulis ved Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

“for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk”

(13.03.2020) Les mer

Vant Abelkonkurransen for tredje gang

Andreas Alberg (16) fra Oslo katedralskole videre til OL i matematikk etter å ha vunnet Abelkonkurransen for tredje gang. 

(04.03.2020) Les mer

Hvem vinner Abelprisen 2020?

Abelprisvinneren kunngjøres 18. mars

(02.03.2020) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS