The Abel Prize Laureate 2009 International Page

Abelprisvinneren 2009

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet at Abelprisen 2009 tildeles

Mikhail Leonidovich Gromov

Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette, Frankrike

«for hans revolusjonerende bidrag til geometrien.»

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS